Liên kết website

Thống kê truy cập
Tấm gương người tốt việc tốt
 • Cô gái 9X bén duyên với chàm.
  Cô gái 9X bén duyên với chàm.
 • Đại úy chuyên nghiệp Nguyễn Duy Minh- tấm gương điển hình tiên tiến trong thi đua quyết thắng.
  Đại úy chuyên nghiệp Nguyễn Duy Minh- tấm gương điển hình tiên tiến trong thi đua quyết thắng.
 • Bác sỹ Trần Văn Thanh, trạm trưởng trạm y tế Phương Độ hết mình vì người bệnh.
  Bác sỹ Trần Văn Thanh, trạm trưởng trạm y tế Phương Độ hết mình vì người bệnh.
 • Chị Nguyễn Phong Lan- Hết mình với công tác từ thiện xã hội.
  Chị Nguyễn Phong Lan- Hết mình với công tác từ thiện xã hội.
 • Bí thư thành Đoàn Hà Giang tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
  Bí thư thành Đoàn Hà Giang tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 • Cháng Văn Páo thành công từ mô hình kinh tế tổng hợp
  Cháng Văn Páo thành công từ mô hình kinh tế tổng hợp
 • Nguyễn Văn Trự người giữ hồn – sắc dân tộc Tày Phương Độ
  Nguyễn Văn Trự người giữ hồn – sắc dân tộc Tày Phương Độ
 • Người bí thư chi bộ trẻ- gương mẫu
  Người bí thư chi bộ trẻ- gương mẫu
 • Tấm gương hội viên Nông dân phát triển kinh tế gia đình từ mô hình chăn nuôi tổng hợp
  Tấm gương hội viên Nông dân phát triển kinh tế gia đình từ mô hình chăn nuôi tổng hợp
 • Bệnh binh Nguyễn Văn Dựng - tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi
  Bệnh binh Nguyễn Văn Dựng - tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi