Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức

16/05/2024 07:28 18 lượt xem

BHG - Sau hơn 2 năm thực hiện Kết luận số 21 của BCH T.Ư Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Kết luận 21) với các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, xuyên suốt đã đạt nhiều kết quả quan trọng, từng bước xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức
Chi bộ thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú (Đồng Văn) quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng đến các đảng viên.

Trong bài phát biểu tại hội nghị cán bộ toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, đặc biệt là sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói không đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước”. Điều này gây ra hậu quả khó lường và làm tổn hại đến tổ chức Đảng.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Kết luận 21, Tỉnh ủy đã ban hành các kế hoạch, triển khai thực hiện đến toàn thể CB, ĐV. Trong đó, tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, Quy định về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV. Năm 2023, toàn tỉnh tổ chức 4 hội nghị trực tuyến 3 cấp và 220 hội nghị cấp cơ sở học tập, quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng cho hơn 25.400 lượt CB, ĐV; tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với hơn 280.000 lượt CB, ĐV và nhân dân dự thi; mở 486 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho trên 40.820 CB, ĐV; biên soạn tài liệu và tổ chức 3.700 hội nghị, buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của CB, ĐV; kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm những tập thể, cá nhân có biểu hiện vi phạm; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại CB, ĐV theo quy định, hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh.

Việc tự phê bình và phê bình, gợi ý kiểm điểm của tập thể, cá nhân được cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, khách quan, công tâm, trung thực, đảm bảo đúng quy trình trên cơ sở bám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Trong quá trình kiểm điểm, chú trọng nhận diện những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; trách nhiệm nêu gương, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy; làm rõ kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện chương trình trọng tâm của tập thể và chương trình hành động của từng cá nhân. Cùng với đó, thực hiện nghiêm việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị nhằm đánh giá đúng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và uy tín của người lấy phiếu tín nhiệm; qua đó, giúp cán bộ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức Đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đặc biệt quan tâm; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp được nâng cao, tập trung xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Năm 2023, cấp ủy các cấp đã kiểm tra trên 3.000 cuộc đối với 546 tổ chức Đảng và 3.279 đảng viên; giám sát 2.882 cuộc đối với 544 tổ chức Đảng và 2.892 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 15 cuộc đối với 10 tổ chức Đảng và 19 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 673 cuộc đối với 685 tổ chức Đảng, 132 đảng viên. Qua kiểm tra, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật đối với 6 tổ chức Đảng và 237 đảng viên, trong đó có 26 trường hợp bị xử lý hình sự, 9 trường hợp đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Thực hiện hiệu quả Đề án số 06 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025 với nhiều giải pháp linh hoạt, đổi mới từ cơ sở, chất lượng đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ đảng viên sinh hoạt hàng tháng ở các chi bộ đạt 96,98%, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng cao về trình độ, chuyên môn, có ý thức giữ gìn, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, gương mẫu, đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ, đã góp phần phòng ngừa từ xa, từ sớm, ngay từ chi bộ biểu hiện suy thoái, sai phạm của đảng viên.

Không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm CB, ĐV suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Kết luận 21 là bước đột phá mới ở cấp độ cao hơn, mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn; là quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị để xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Bài, ảnh: AN GIANG (Nguồn: Báo Hà Giang)

Tin khác