Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin chỉ đạo điều hành

Họp Ban chỉ đạo 1228 thành phố Hà Giang

26/07/2023 10:13 25466 lượt xem

Sáng ngày 25/7, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bùi Huy Hoàng, Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển Làng văn hoá du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hoá truyền thống, cảnh quan thiên nhiên, môi trường thôn Tha, xã Phương Độ, (gọi tắt là Ban chỉ đạo 1228-QĐ/TU, ngày 12/7/2023 của BTV Thành ủy Hà Giang) đã họp để triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kết luận

         Thực hiện Kết luận của BTV Thành ủy, hiện nay, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan đơn vị liên quan và xã Phương Độ triển khai một số nội dung đó là: Công tác triển khai lập quy hoạch tổng thể về phát triển du lịch; công tác cải tạo Giếng làng, xây dựng cổng Làng mang nét đặc trưng của dân tộc Tày; công tác bồi dưỡng, tập huấn, nâng cấp Wifi miễn phí; bổ sung, điều chỉnh Hương ước; bảo tồn mái nhà sàn lợp lá cọ; công tác sưu tầm các giá trị văn hoá vật thể; công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan...vv.

          Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bùi Huy Hoàng đề nghị Ban chỉ đạo và xã Phương Độ cần triển khai tốt một số nhiệm vụ: Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo sát với chức năng, nhiệm vụ; UBND thành phố cần xây dựng Đề án theo tiêu chuẩn Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Tha chuẩn ASEAN. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn cần thực hiện nghiêm Kết luận số 1225 của BTV Thành ủy tại cuộc làm việc của Bí thư Thành ủy với Đảng ủy xã Phương Độ; có cách thức, hình thức tuyên truyền, quảng bá phù hợp; Ưu tiên các nguồn lực đầu tư cho các hạng mục; đẩy nhanh tiến độ công tác quy hoạch. Trước mắt chưa có quy hoạch cần quản lý chặt chẽ bằng Hương ước của thôn đối với cảnh quan môi trường, kiến trúc nhà ở. Đối với xã Phương Độ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị cần phải Ban hành Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy; UBND xã cần có Kế hoạch, Chương trình thực hiện một cách cụ thể, rõ việc; tăng cường nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện; phát động các phong trào vệ sinh môi trường, cảnh quan. Trong đó, xã cần triển khai việc tu sửa Giếng làng, Nhà Văn hóa thôn và Nhà trưng bày sản phẩm./.

 

 

Bàng Cường - TT văn hoá và Thông tin thành phố

Tin khác