Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

Đại hội Đại biểu MTTQ thành phố Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2024-2029

15/05/2024 07:40 14 lượt xem

Ngày 14/5, MTTQ thành phố Hà Giang đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu khóa XVII, nhiệm kỳ 2024-2029, để đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hoàng Đình Phới, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang; lãnh đạo các huyện, thành phố và 162 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố về tham dự Đại hội. Đây là Đại hội được MTTQ tỉnh lựa chọn làm điểm để rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức Đại hội MTTQ các huyện trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Đồng chí Vàng Seo Cón, Chủ tịch MTTQ tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ thành phố Hà Giang đã hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI đề ra. Mặt trận Tổ quốc các cấp từ thành phố đến cơ sở đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, về các cộng đồng dân cư; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu với cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp và các tổ chức thành viên, triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thành phố. Từ đó vai trò, vị thế của Mặt trật không ngừng được nâng cao. Tiêu biểu, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Giang đã vận động các tổ khu phố thực hiện tốt phong trào vệ sinh môi trường hàng tháng và phong trào “Dọn trước cửa, rửa vỉa hè” vào ngày cuối tuần với 3777 buổi và 206.955 lượt người tham gia; tuyên truyền, vận động nhân dân xã hội hóa chỉnh trang, trang trí trang hoàng đô thị với tổng số 280 tỷ đồng. Trong vận động nhân dân triển khai các tiêu chí nông thôn mới, đã huy động được trên 200 tỷ đồng, tổ chức ra quân mở được 28.275m đường bê tông các loại và nhân dân hiến trên 59 nghìn m2 đất, đóng góp được 12.400 ngày công lao động; vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được trên 2,1 tỷ đồng, hàng nghìn xuất ăn, ngày công, hàng 1000 gói lá xông, cùng nhiều nhu yếu phẩm khác hỗ trợ cho bệnh nhân và lực lượng tuyến đầu; vận động được trên 3 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” thành phố; hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết 40 nhà với tổng số tiền là 2,2 tỷ đồng; thăm hỏi và tặng quà cho 895 lượt hộ nghèo, gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khan. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị được 275 cuộc; phối hợp tổ chức các hội nghị “Đối thoại trực tiếp” giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các thôn, tổ dân phố và cán bộ, công chức được 12 buổi với trên 2400 lượt người tham dự và có 112 ý kiến đối thoại trực tiếp...vv.

Với chủ đề: “Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thành phố Hà Giang giầu đẹp, văn minh”, trong nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Giang phấn đấu: 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội được tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% thôn, tổ dân phố thực hiện có hiệu quả 5 nội dung chương trình cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hằng năm mỗi xã, phường có ít nhất 01 mô hình, phong trào mới thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27 về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân; hằng năm 97% thôn, tổ văn hóa, 98% cơ quan, đơn vị văn hóa, 98% gia đình văn hóa; Hằng năm mỗi khu dân cư có ít nhất 01 mô hình mới trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự; huy động và hỗ trợ xây dựng và sửa chữa ít nhất 30 nhà “Đại đoàn kết”; Ủy ban MTTQ Thành phố hằng năm đạt hoạt động xuất sắc; MTTQ các xã, phường có 80% trở lên hoạt động xuất sắc; 70% trở lên Ban Công tác Mặt trận hoạt động xuất sắc.

Đồng chí Chúng Thị Chiến, Bí thư Thành ủy Hà Giang tăng bức trướng và lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón và Bí thư Thành ủy Hà Giang Chúng Thị Chiên đánh giá cao kết quả hoạt động của MTTQ thành phố trong nhiệm kỳ qua. Để hoạt động của MTTQ thành phố hoạt động hiệu quả, là cầu nối hữu hiệu giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trong nhiệm kỳ 2024-2029, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh và Bí thư Thành ủy Hà Giang đề nghị MTTQ thành phố cần: Tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về thực hiện có kết quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thật thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, hành chính hóa; đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp; Tập trung triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động, chú trọng các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư” mà trọng tâm là văn minh trong việc cưới, việc tang và đời sống sinh hoạt hàng ngày; nâng cao chất lượng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm; tiếp tục làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết là những cán bộ chủ chốt và cán bộ chuyên trách làm công tác Mặt trận.

45 Uỷ viên Uỷ ban MTTQ thành phố khóa XVII ra mắt Đại hội

 

Đại hội MTTQ thành phố Hà Giang đã hiệp thương bầu cử 45 ông, bà là ủy viên, ủy ban MTTQ thành phố Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2024-2029 và hiệp thương bầu đoàn đại biểu MTTQ thành phố dự Đại hội MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029. Tại Hội nghị lần thứ nhất của Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Giang đã bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2024-2029./.

Tin, bài: Bàng Cường - TT văn hoá và Thông tin thành phố

Tin khác