Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin chỉ đạo điều hành

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh họp thẩm tra trước Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh

16/07/2019 00:00 219 lượt xem

Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Bùi Quang Trí – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; thành viên Ban Dân tộc, lãnh đạo Văn phòng và phòng chuyên môn.

 Kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh, Ban Dân tộc được phân công thẩm tra các báo cáo, tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết như: Báo cáo số 285/BC-UBND, ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri từ Kỳ họp thứ 8 đến trước Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh; báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-HĐND, ngày 7/12/2018 của HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn; dự thảo Nghị quyết về thông qua chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh Hà Giang, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, kèm theo Tờ trình số 03/TTr-HĐND, ngày 25/6/2019 của Thường trực HĐND tỉnh.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, tham gia, đóng góp nhiều ý kiến thẩm tra đánh giá về công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện Đề án quy tụ các hộ sống rải rác ở các sườn núi cao, vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn về sống tập trung ở các thôn bản gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020; về việc triển khai các dự án ổn định dân cư tập trung giai đoạn 2012 - 2015; chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục đối với học sinh vùng dân tộc thiểu số; các chính sách về nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt đối với đồng bào dân tộc thiểu số... Bên cạnh đó các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp đối với việc đánh giá về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri và thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, trọng tâm là những vấn đề hiện nay chưa được giải quyết và trả lời rõ ràng cho cử tri.

Kết luận tại buổi thẩm tra, đồng chí Bùi Quang Trí - Trưởng Ban Dân tộc  HĐND tỉnh đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu để chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình Kỳ họp./.


Tin khác